Styrelse

Vår styrelse består av engagerade musiker, pedagoger, elever och elevföräldrar i Lund med omnejd. De har alla stor erfarenhet av att genomföra klassiska konserter, workshops och temadagar samt driva långsiktiga musikprojekt för barn och ungdomar.

Styrelsen fr o m jan 2024:

Fredrik Schützer, ordförande

Tomasz Sasor, vice ordförande

Oriana Miranda, sekreterare

Jin Kuh, kassör

Pia Wennerberg, revisor

Johan Jörgensen, valberedning

Sara Warrant, ordinarie

Hanna Erlandsson, ordinarie

Vill du engagera dig i styrelsen? Kontakta ordföranden Fredrik Schützer!
Nästa styrelsemöte: jan 2025