Styrelse

Vår styrelse består av engagerade musiker, pedagoger, elever och elevföräldrar i Lund med omnejd. De har alla stor erfarenhet av att genomföra klassiska konserter, workshops och temadagar samt driva långsiktiga musikprojekt för barn och ungdomar.

Styrelsen fr o m jan 2022:

Fredrik Schützer, ordförande

Tomasz Sasor, vice ordförande

Eskil Fredriksson, sekreterare

Jin Kuh, kassör

Pia Wennerberg, revisor

Johan Jörgensen, valberedning

Sara Warrant, ordinarie

Amy Yang, ordinarie

Hanna Erlandsson, ordinarie

Vill du engagera dig i styrelsen? Kontakta ordföranden Fredrik Schützer!
Nästa styrelsemöte: jan 2023